Co to jest JavaScript?

Wróć do Bazy wiedzy

JavaScript to skryptowy język oprogramowania wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Skrypty umożliwiają wzbogacenie treści witryn o dynamiczne elementy, poszerzając możliwości HTML.

Język może odpowiadać między innymi za zachowanie przycisków, projektowanie efektów wizualnych czy personalizację treści. Dzięki niemu można także determinować zachowania galerii grafik, układ stron czy karuzele.

JavaScript pozwala również na tworzenie plików cookie oraz umożliwia stronie współpracę z zewnętrznymi usługami jak Google Analytics czy Facebook Pixel. Za pomocą języka przeprowadza się także zaawansowane obliczenia matematyczne.

JavaScript służy też do tworzenia aplikacji, szczególnie mobilnych. Należą do nich np. aplikacje Netflix, Facebook, LinkedIn czy Uber. Język ten jest także często stosowany przez twórców gier. Za pomocą JavaScript możliwe jest także tworzenie aplikacji uruchamianych z poziomu systemu operacyjnego. Wykorzystuje się w tym celu technikę Ajax.

Do budowy oprogramowania przy użyciu języka służą frameworki, takie jak np. React.js, Angular czy Electron.

Naukę JavaScript może ułatwić fakt, że pod pewnymi względami język ten nieco podobny pod względem składni do C, C++ i Java. Nie należy jednak JavaScript mylić z Java, ponieważ języki te radykalnie się od siebie różnią.

Do zalet JavaScript i głównych przyczyn popularności języka należą jego uniwersalność oraz możliwość dokonywania kompilacji zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Programiści mogą także korzystać z licznych bibliotek, co ułatwia jego stosowanie.

Skontaktuj się z nami

Przejdź do formularza wyceny on-line aby skrócić do minimum czas na przygotowanie wyceny realizacji.