Jak uzyskać 100pkt. w Google PageSpeed Insights – optymalizacja szybkości ładowania strony.

Zbyt długi czas ładowania strony może negatywnie wpłynąć na użytkownika. Od momentu przejścia w link, aż do wygenerowania strony powinno minąć jak najmniej czasu. Każde opóźnienie zwiększa możliwość zniechęcenia się… Read More

Metodologia BEM. Dlaczego warto pisać kod CSS modułowo?

Każdy developer podczas pracy nad projektem stosuje różne metody, aby uporządkować kod w sposób jak najbardziej elastyczny, modułowy i zrozumiały dla innych developerów. BEM, czyli „Blok Element Modyfikator” (ang. Block… Read More