Image for ACF – Advanced Custom Fields

ACF – Advanced Custom Fields

Czas czytania:

Advanced Custom Fields, czyli pola użytkownika pozwalające dostosować treść strony do własnych potrzeb. Dzięki tej wtyczce możemy tworzyć, konfigurować i zarządzać definiowanymi polami. Jest to bardzo przydane narzędzie, które daje możliwości stworzenia dowolnego layoutu strony, a z wykorzystaniem pola Flexible Content nawet własnego buildera.W poniższym artykule omówię zasady posługiwania się customowymi polami ACF. Zwrócę również uwagę na prawidłowe warunkowanie, co zapobiega generowaniu pustych elementów HTML.Scenariusz 1Tworzymy sekcję składającą się z dwóch kolumn.

Pierwsza z nich zawiera tekst, a druga obrazek.

W panelu stworzyliśmy 2 pola. Pierwsze z nich to pole typu WYSWIG (block_column_1), a drugie to IMAGE (block_column_2), które zwraca nam id obrazka.

Dobrą praktyką jest zdefiniowanie na samej górze dokumentu zmiennych, które będą przechowywać wartości naszych pól.

<?php
$content = get_field('block_column_1');
$image_id = get_field('block_column_2');
$image = wp_get_attachment_image( $image_id, 'full' );
?>

Do takiego scenariusza zakładamy główny warunek taki, że sekcja zostanie zwrócona wtedy, jeśli jedno z pól nie będzie puste.

<?php
$content = get_field('block_column_1');
$image_id = get_field('block_column_2');
$image = wp_get_attachment_image( $image_id, 'full' );

if ( $content || $image_id ) :

?>

Następnie tworzę kod HTML, który zostanie zwrócony i całość wygląda następująco.

<?php
$content = get_field('block_column_1');
$image_id = get_field('block_column_2');
$image = wp_get_attachment_image( $image_id, 'full' );

if ( $content || $image_id ) :

?>
<section class="block-two-columns">
  <div class="row">
  <?php

  if ( $content ) :

  ?>
    <div class="col-6">
      <?php echo $content; ?>
    </div>
  <?php
  endif;

  if ( $image_id ) :

  ?>
    <div class="col-6">
      <?php echo $image; ?>
    </div>
  <?php
  endif;
  ?>
  </div>
</section>
<?php
endif;
?>

Jak można zauważyć przed każdą kolumną również dodajemy warunek sprawdzający czy dane pole nie jest puste. Dzięki temu unikniemy pojawienia się pustych elementów w kodzie HTML, w przypadku gdy w panelu jedno z pól będzie niewypełnione.

Wypełniamy pola w panelu WordPressa.

Efekt na stronie będzie następujący (oczywiście style możemy dowolnie dopasować do potrzeb).

Scenariusz 2Tworzymy sekcję, która będzie na stronie wyświetlać 3 wybrane przez nas posty danej kategorii.Chcemy również mieć możliwość zmiany kolejności ich wyświetlania, jak również dodania nowszych postów do tej listy gdy takie pojawią się na naszym blogu. Według mnie najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie pola RELATIONSHIP.

Pole to zwraca obiekt z postami ( post object ) bądź tablicę z id postów (w zależności od tego, co wybierzemy podczas konfiguracji tego pola). Ja zazwyczaj korzystam z drugiej opcji.

<?php
$my_posts = get_field('realtionship_field');

if ( $my_posts ) :

?>
<section class="custom-posts">
  <div class="container">
    <div class="row">

      <?php

      foreach($my_posts as $id) :
      $title = get_the_title($id);
      $thumbnail = get_the_post_thumbnail($id, 'full' );
      $content = get_the_excerpt($id);

      ?>
      <article class="col col-4 single-post" >
        <a href="<?php echo get_the_permalink($id);?>" class="col-inner" style="display:block">
        <?php

        if( !empty($thumbnail) ) :

        ?>
          <figure class="post-thumbnail">
            <?php echo $thumbnail; ?>
          </figure>
        <?php
        endif;
        ?>

          <h2 class="post-title"><?php echo $title;?></h2>
          <?php echo $content;?>
        </a>
      </article>
      <?php
      endforeach;
      ?>
    </div>
  </div>
</section>
<?php
endif;
?>

W powyższym przykładzie zwracana jest sekcja tylko wtedy jeśli mamy dodane posty w polu RELATIONSHIP.

Efekt na stronie będzie następujący (oczywiście musimy dodać też style css):

Scenariusz 3

Tworzymy sekcję, która zawierać będzie dowolną ilość kolumn z tekstem. Zastosujemy tutaj pole REPEATER (repeater_field). W tym polu utworzymy jedno pole tekstowe (repeater_field_text).

Pamiętając o odpowiednim warunku nasz kod będzie wyglądał tak:
<?php

if ( have_rows('repeater_field') ) :

?>
<section class="page-columns">
  <div class="container">
    <div class="row">
    <?php

    while ( have_rows('repeater_field') ) : the_row();
      $text = get_sub_field('repeater_field_text');

      if ( $text ) :
    ?>
      <div class="col">
        <p class="text"><?php echo $text;?></p>
      </div>
    <?php
      endif;
    endwhile;
    ?>
    </div>
  </div>
</section>
<?php
endif;
?>

Wypełniamy pola w panelu WordPressa.

Efekt końcowy po odpowiednim ostylowaniu:

Scenariusz 4Tworzymy prosty builder. Wykorzystamy do tego pole Flexible Content.Tworzymy grupę pól o nazwie Page Blocks, a w niej tworzymy pole Flexible Content – Page blocks (page_blocks) i przypisujemy je np. do wszystkich stron w serwisie.

Pole Page Blocks daje nam teraz możliwość tworzenia layoutów. Stwórzmy pierwszy layout Block Banner (block_banner) i umieśćmy w nim 3 pola:

Title (block_banner_title) – pole tekstowe.

Description (block_banner_description) – pole tekstowe.

Background (block_banner_background) – pole zwraca id obrazka.

Do pliku functions.php dodajmy pomocniczą klasę, która pozwoli nam w bardziej przejrzysty sposób pracować z tworzonymi layoutami.

<?php
class ContentBlock {

  /* tworzymy tablicę gdzie klucz to nazwa pola a wartość to scieżka do odpowiedniego bloku.
  Moemy dodać dowolną ilosć layoutów.
  */
  private static $theme_blocks_locations = array(
    'block_banner'           => 'parts/blocks/block-banner',
    'block_two_columns'         =>  'parts/blocks/block-two-columns', );

  private function __construct(){}

  public static function display_theme_blocks($field_name = 'page_blocks'/* nazwa naszego pola Flexible Content */ , $sec_param = null){

    if($sec_param == null){
      $sec_param = get_the_ID();
    }

    while(have_rows($field_name, $sec_param)){ the_row();
      $block_layout = get_row_layout();

      if(isset(self::$theme_blocks_locations[$block_layout])){
        get_template_part(self::$theme_blocks_locations[$block_layout]);
      }
    }
  }
}
Wszystkie pliki dla danych layoutów umieszczamy w katalogu parts/blocks/.Do pliku page.php powinniśmy jeszcze dodać następujący fragment kodu (najlepiej pomiędzy header a footer):
<?php ContentBlock::display_theme_blocks(); ?>
Takie rozwiązanie umożliwia nam dodawanie do wszystkich stron dowolnych bloków w dowolnej kolejności. Należy pamiętać tylko o dodaniu do tablicy $theme_blocks_locations odpowiednich elementów.Plik block-banner.php
<?php
$title = get_sub_field('block_banner_title');
$description = get_sub_field('block_banner_description');
$bgr_id = get_sub_field('block_banner_background');
$bgr = wp_get_attachment_image_url( $bgr_id, 'full' );

$style = "";

if ( $bgr_id ) {

  $style = 'style="background-image:url('.$bgr.')"';
}

?>
<section class="block-full-image" <?php echo $style; ?>>
  <div class="container">
  <?php

  if ( $title ) :

  ?>
  <h2 class="title"><?php echo $title;?></h2>
  <?php
  endif;

  if ( $description ) :

  ?>
  <p class="description"><?php echo $description;?></p>
  <?php
  endif;
  ?>
  </div>
</section>
W tym kodzie dodałbym jeszcze jeden warunek, przed tagiem section w zależności, który element bądź elementy layoutu uznamy za kluczowe.
<?php
//zakładamy , że nasza sekcja będzie widoczna tylko wtedy jeśli podamy tytuł i opis
if ( $title && $description ) :

?>
// tutaj nasza sekcja
<?php
endif;
?>
Efekt końcowy na stronie (dodać należy odpowiednie style css):Powyższe przykłady ukazują możliwości zastosowania pluginu Advanced Custom Fields. Wymieniłem kilka podstawowych scenariuszy i jak widać dzięki tej wtyczce jesteśmy w stanie stworzyć dowolny układ strony z dowolną treścią. Tworzenie contentu jest bardzo intuicyjne od strony kodu i w panelu WordPress. Pamiętać należy, aby każdy scenariusz przemyśleć pod kątem warunków zwracania kodu HTML, aby uniknąć pojawienia się pustych tagów na stronie.
zapraszamy do kontaktu

UI2WEB.com jest firmą technologiczną skupioną wokół rozwiązań WordPress / WooCommerce /PHP/ HTML5. Oferujemy zarówno usługi wdrożeniowe jak również body leasing programistów front-end oraz back-end.

Jeśli trafiłeś tu poszukując odpowiedzi na istniejące problemy i masz dość współpracy z freelancerami a stawiasz na bezkompromisową jakość.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię również zainteresować:

Czy warto decydować się na usługę wdrożenia WooCommerce i na czym ona polega?

Wtyczka do WordPressa WooCommerce wydaje się być prostym sposobem na stworzenie sklepu internetowego. Wystarczy instalacja,… Read More

Min(), max(). clamp() – nowe funkcje w css

Używanie relatywnych jednostek długości do budowania responsywnych layoutów może być problematyczne. Elementy, których rozmiar uzależniony… Read More